Privacyverklaring

Bij Transolution vinden we de privacy van de bezoekers van onze website, onze klanten, onze medewerkers, onze vertalers en andere onderaannemers erg belangrijk. Daarom behandelen we alle persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation).
Hieronder vindt u een beschrijving van de doeleinden waarvoor we persoonsgegevens verzamelen, hoe we ze verwerken en wat uw rechten zijn met betrekking tot deze gegevens.

 

Juridische grond, doeleinden van de gegevensverwerking en verwerkingswijze

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het verstrekken van informatie, offertes of prijsramingen in verband met onze vertaaldiensten en/of bijbehorende diensten, en/of voor het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot vertaaldiensten en/of bijbehorende diensten, en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties en partnerships.
Als u een contact- of offerteformulier op de website invult, ons bestanden bezorgt, of ons een e-mail stuurt, dan gaan wij steeds vertrouwelijk om met de door u verstrekte gegevens. Wij bewaren uw gegevens slechts zolang als noodzakelijk is voor het afhandelen van uw aanvragen/opdrachten en gedurende een redelijke termijn na uw laatste contact met onze diensten om u bij vervolgopdrachten sneller van dienst te kunnen zijn, of zolang als wettelijk is toegestaan.
Wij zullen uw gegevens niet doorgeven aan derden, anders dan dat nodig is voor het uitvoeren van de gevraagde of afgenomen diensten. Bij de uitvoering van vertaaldiensten geven we alleen gegevens door aan onderaannemers die noodzakelijk zijn voor het verrichten van de vertaaldiensten door onze vertalers, revisoren, copywriters, kwaliteitsexperts, etc.
Wij bewaren uw gegevens ook in systemen die door derden worden verstrekt in de vorm van zogenaamde SaaS-oplossingen. Deze bewaring kan zowel binnen als buiten de Europese Unie plaatsvinden, maar is enkel mogelijk indien de betreffende derden kunnen aantonen dat ze voldoen aan de vereisten die worden opgelegd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming en aan onze eigen strikte vertrouwelijkheidsnormen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om verstrekkers van CRM-, projectmanagement-, vertaal- en betalingssystemen.
Wanneer de wettelijke bewaartermijn van persoonsgegevens is verstreken, en de gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze diensten, dan zullen wij de gegevens vernietigen.

 

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U beschikt te allen tijde over een inzagerecht in de door ons over u verzamelde gegevens, en kunt steeds verzoeken om ze te verbeteren in ons bestand.

U kunt ook vragen om uw gegevens uit ons bestand te verwijderen, en wij zullen een dergelijk verzoek binnen een redelijke termijn honoreren, mits de verwijdering wettelijk is toegestaan.
Voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw gegevens kunt u een schriftelijk verzoek per e-mail sturen naar privacy@transolution.be. Wij streven ernaar uw verzoek binnen een redelijke termijn te behandelen.

 

Aanpassingen in privacyverklaring

Transolution behoudt zich recht voor de privacyverklaring te wijzigen indien de wet- en regelgeving of onze dienstverlening dit vereisen.

 

Klachten met betrekking tot de privacy van persoonsgegevens

Bij eventuele klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens vragen wij u om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen met de verantwoordelijke organisatie aan de hand van de gegevens die u onderaan deze verklaring terugvindt. Wij streven ernaar om alle klachten binnen een redelijke termijn te behandelen.
Indien u vindt dat er geen afdoende gevolg wordt gegeven aan uw klacht, kunt u zich richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

 

Verantwoordelijke organisatie voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij verzamelen is:

Transolution BVBA

Interleuvenlaan 62

3001 Heverlee

privacy@transolution.be

Wilt u weten hoeveel uw vertaling zou kosten?
Stuur ons uw te vertalen documenten via deze pagina. Wij bezorgen dezelfde dag nog gratis een vrijblijvende prijsofferte. Op werkdagen vindt u deze zelfs binnen het uur al in uw mailbox! Ook voor dringende vertalingen kunt u dus bij ons terecht.

 

Juridische vertalingen door echte experts

Bij de vertaling van uw juridische documenten, is nauwkeurigheid uiterst belangrijk. Een verkeerd vertaalde zinsnede in een officieel contract kan immers erg nadelige gevolgen hebben.

Meer Informatie »

Beëdigde vertalingen

Wanneer u vertaalde documenten moet indienen bij officiële instanties, hebt u vaak een beëdigde vertaling nodig die is uitgevoerd door professionele vertalers.

Meer Informatie »

Voor de financiële rapportage aan onze hoofdzetel moeten we elk jaar een hele reeks boekhoudkundige documenten laten vertalen, zoals de jaarrekening en het verslag van de zaakvoerders, etc. We werken hiervoor graag samen met Transolution omdat hun vertalers de relevante termen goed beheersen en tegelijkertijd ook een vlotte pen hebben.

Inge

Marketing Officer bij biotechfirma

Transolution vertaalt voor ons alle interne en externe communicatie. De jaarverslagen van dit jaar waren echte pareltjes in het Nederlands, en de Franse en Engelse versie die ze verzorgden deed daar niet voor onder!

Gert

Marketing Manager in IT-bedrijf
Cameo
Cegeka
Curia
Camco

Onze vertaaldiensten

Uw partner voor juridische en beëdigde vertalingen

Transcreation van marketingteksten

Transolution is gespecialiseerd in het vertalen en (her)schrijven van marketingteksten. Met onze transcreation service kunnen we bestaande teksten herwerken om ze maximale impact geven, en ervoor zorgen dat ze die impact ook in andere talen behouden.

Meer Informatie

Vertalingen voor advocaten

U als advocaat hoeven we het niet meer te vertellen: de juridische praktijk wordt steeds internationaler. Gerechtelijke procedures in verschillende talen zijn geen uitzondering meer en de meeste rechtbanken aanvaarden alleen stukken in de officiële landstaal van het rechtsgebied. Bovendien is het belangrijk dat u ook uw andertalige cliënten juridisch perfect kunt bijstaan.

Meer Informatie

Vertaling van jaarverslagen

Uw jaarverslag is het visitekaartje van uw bedrijf. Het is belangrijk dat het (potentiële) klanten, investeerders, zakelijke partners, etc. een goede indruk geeft van uw onderneming.

Meer Informatie

Farmaceutische vertalingen

De gespecialiseerde farmaceutische vertalers van Transolution weten alles over de complexe procedures bij de ontwikkeling, productie en distributie van farmaceutische producten.

Meer Informatie

Creatieve marketingvertalingen voor externe communicatie

Transolution is gespecialiseerd in het vertalen en (her)schrijven van marketingteksten. We kunnen bestaande teksten herwerken om ze maximale impact te geven, en ervoor zorgen dat ze die impact ook in andere talen behouden.

Meer Informatie

Beëdigde vertalingen

Wanneer u vertaalde documenten moet indienen bij officiële instanties, hebt u vaak een beëdigde vertaling nodig die is uitgevoerd door professionele vertalers.

Meer Informatie

Juridische vertalingen door echte experts

Bij de vertaling van uw juridische documenten, is nauwkeurigheid uiterst belangrijk. Een verkeerd vertaalde zinsnede in een officieel contract kan immers erg nadelige gevolgen hebben.

Meer Informatie