Privacyverklaring

Bij Transolution vinden we de privacy van de bezoekers van onze website, onze klanten, onze medewerkers, onze vertalers en andere onderaannemers erg belangrijk. Daarom behandelen we alle persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation).
Hieronder vindt u een beschrijving van de doeleinden waarvoor we persoonsgegevens verzamelen, hoe we ze verwerken en wat uw rechten zijn met betrekking tot deze gegevens.

 

Juridische grond, doeleinden van de gegevensverwerking en verwerkingswijze

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het verstrekken van informatie, offertes of prijsramingen in verband met onze vertaaldiensten en/of bijbehorende diensten, en/of voor het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot vertaaldiensten en/of bijbehorende diensten, en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties en partnerships.
Als u een contact- of offerteformulier op de website invult, ons bestanden bezorgt, of ons een e-mail stuurt, dan gaan wij steeds vertrouwelijk om met de door u verstrekte gegevens. Wij bewaren uw gegevens slechts zolang als noodzakelijk is voor het afhandelen van uw aanvragen/opdrachten en gedurende een redelijke termijn na uw laatste contact met onze diensten om u bij vervolgopdrachten sneller van dienst te kunnen zijn, of zolang als wettelijk is toegestaan.
Wij zullen uw gegevens niet doorgeven aan derden, anders dan dat nodig is voor het uitvoeren van de gevraagde of afgenomen diensten. Bij de uitvoering van vertaaldiensten geven we alleen gegevens door aan onderaannemers die noodzakelijk zijn voor het verrichten van de vertaaldiensten door onze vertalers, revisoren, copywriters, kwaliteitsexperts, etc.
Wij bewaren uw gegevens ook in systemen die door derden worden verstrekt in de vorm van zogenaamde SaaS-oplossingen. Deze bewaring kan zowel binnen als buiten de Europese Unie plaatsvinden, maar is enkel mogelijk indien de betreffende derden kunnen aantonen dat ze voldoen aan de vereisten die worden opgelegd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming en aan onze eigen strikte vertrouwelijkheidsnormen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om verstrekkers van CRM-, projectmanagement-, vertaal- en betalingssystemen.
Wanneer de wettelijke bewaartermijn van persoonsgegevens is verstreken, en de gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze diensten, dan zullen wij de gegevens vernietigen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een kenmerkende tekenreeks die de browser op unieke wijze identificeert wanneer u de website opnieuw bezoekt.

Wij maken gebruik van cookies om onze website gebruikersvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de browser die de oproep doet ook na een paginawijziging kan worden geïdentificeerd.

Wij onderscheiden de volgende cookies bij het gebruik van onze website:

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de site en om tijdelijk sessiegegevens op te slaan zodat de site correct wordt weergegeven.

Prestatiecookies

We gebruiken prestatiecookies om de technische prestaties zoals laadsnelheid en beeldsamenstelling te verbeteren.

Functionele cookies

Deze cookies worden door onze applicaties gebruikt om ingevoerde gegevens tijdelijk op te slaan en daarmee de functionaliteit en klantvriendelijkheid te garanderen.

Advertentiecookies

Wij gebruiken advertentiecookies om het effect van onze marketingcampagnes te analyseren.

Cookies van derden

Cookies van derden zijn cookies die door een verwerkingsverantwoordelijke worden geplaatst maar die niet identiek zijn aan de beheerder van de website die de gebruiker bezoekt.

Wij maken bijvoorbeeld gebruik van cookies van derden om onze site te koppelen aan LinkedIn en Twitter en om onze bezoekers in staat te stellen direct via LinkedIn of Twitter iets te delen.

We maken ook gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de onlinedienst wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en wordt daar opgeslagen.

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van onze onlinedienst door gebruikers te evalueren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten binnen de online dienst en om ons te voorzien van verdere diensten in verband met het gebruik van de online dienst en internetgebruik. Uit de verwerkte gegevens kunnen pseudonieme gebruikersprofielen worden aangemaakt.

Wij gebruiken Google Analytics alleen met IP-anonimisering. Dit betekent dat Google het IP-adres van gebruikers in lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de overeenkomst van de Europese Economische Ruimte, zal inkorten. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. Het IP-adres dat door de browser van de gebruiker wordt verzonden, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Bovendien kunnen gebruikers het opslaan van cookies verhinderen door hun browserinstellingen aan te passen. Gebruikers kunnen ook het verzamelen en de verwerking van de door de cookie gegenereerde gegevens over hun gebruik van het onlineaanbod door Google verhinderen door het downloaden en installeren van de browser-plug-in die via de volgende link beschikbaar is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Meer informatie over het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden door Google, de instellingen en de bezwaarmogelijkheden vindt u op de websites van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/ (“Hoe Google gegevens gebruikt van sites of apps die onze services gebruiken”), https://www.google.com/policies/technologies/ads (“Adverteren”), https://www.google.nl/settings/ads (“De informatie beheren die Google gebruikt om u advertenties te laten zien”) en https://www.google.com/ads/preferences/ (“De advertenties die u ziet relevanter maken”).

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U beschikt te allen tijde over een inzagerecht in de door ons over u verzamelde gegevens, en kunt steeds verzoeken om ze te verbeteren in ons bestand.

U kunt ook vragen om uw gegevens uit ons bestand te verwijderen, en wij zullen een dergelijk verzoek binnen een redelijke termijn honoreren, mits de verwijdering wettelijk is toegestaan.
Voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw gegevens kunt u een schriftelijk verzoek per e-mail sturen naar privacy@transolution.be. Wij streven ernaar uw verzoek binnen een redelijke termijn te behandelen.

 

Aanpassingen in privacyverklaring

Transolution behoudt zich recht voor de privacyverklaring te wijzigen indien de wet- en regelgeving of onze dienstverlening dit vereisen.

 

Klachten met betrekking tot de privacy van persoonsgegevens

Bij eventuele klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens vragen wij u om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen met de verantwoordelijke organisatie aan de hand van de gegevens die u onderaan deze verklaring terugvindt. Wij streven ernaar om alle klachten binnen een redelijke termijn te behandelen.
Indien u vindt dat er geen afdoende gevolg wordt gegeven aan uw klacht, kunt u zich richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

 

Verantwoordelijke organisatie voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij verzamelen is:

Transolution BVBA

Interleuvenlaan 62

3001 Heverlee

privacy@transolution.be

Wilt u weten hoeveel uw vertaling zou kosten?
Stuur ons uw te vertalen documenten via deze pagina.
Wij bezorgen dezelfde dag nog gratis een vrijblijvende prijsofferte.
Op werkdagen vindt u deze zelfs binnen het uur al in uw mailbox!
Ook voor dringende vertalingen kunt u dus bij ons terecht.

 

Juridische vertalingen door echte experts

Bij de vertaling van uw juridische documenten, is nauwkeurigheid uiterst belangrijk. Een verkeerd vertaalde zinsnede in een officieel contract kan immers erg nadelige gevolgen hebben.

Meer Informatie »

Beëdigde vertalingen

Wanneer u vertaalde documenten moet indienen bij officiële instanties, hebt u vaak een beëdigde vertaling nodig die is uitgevoerd door professionele vertalers.

Meer Informatie »

Voor onze klanten bouwen we regelmatig SharePoint-applicaties op maat. Onze klanten willen die apps vaak uitrollen naar verschillende markten en vragen ons om een vertaling aan te bieden. We werken hiervoor graag samen met Transolution als partner omdat hun vertalers erg goed vertrouwd zijn met IT-termen. We werken vaak met een demo-omgeving zodat de vertalers de applicatie ook echt in actie kunnen zien en zo de beste vertaling kunnen leveren. 

Bart

Project Manager bij internationale IT-firma

Voor een belangrijke update van onze licentieovereenkomsten hadden we ook versies in het Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Chinees en Japans nodig. Transolution bezorgde ons die binnen een erg korte termijn en onze bijkantoren in de betrokken landen gaven zeer positieve feedback over de kwaliteit van de juridische vertalingen.

Patrick

Paralegal in engineeringbedrijf
Symbio
Materialise
Ninatrans
Norriq

Onze vertaaldiensten

Uw partner voor juridische en beëdigde vertalingen

Transcreation van marketingteksten

Transolution is gespecialiseerd in het vertalen en (her)schrijven van marketingteksten. Met onze transcreation service kunnen we bestaande teksten herwerken om ze maximale impact geven, en ervoor zorgen dat ze die impact ook in andere talen behouden.

Meer Informatie

Vertalingen voor advocaten

U als advocaat hoeven we het niet meer te vertellen: de juridische praktijk wordt steeds internationaler. Gerechtelijke procedures in verschillende talen zijn geen uitzondering meer en de meeste rechtbanken aanvaarden alleen stukken in de officiële landstaal van het rechtsgebied. Bovendien is het belangrijk dat u ook uw andertalige cliënten juridisch perfect kunt bijstaan.

Meer Informatie

Vertaling van jaarverslagen

Uw jaarverslag is het visitekaartje van uw bedrijf. Het is belangrijk dat het (potentiële) klanten, investeerders, zakelijke partners, etc. een goede indruk geeft van uw onderneming.

Meer Informatie

Farmaceutische vertalingen

De gespecialiseerde farmaceutische vertalers van Transolution weten alles over de complexe procedures bij de ontwikkeling, productie en distributie van farmaceutische producten.

Meer Informatie

Marketingvertalingen die converteren

Transolution is gespecialiseerd in het vertalen en (her)schrijven van marketingteksten. We kunnen bestaande teksten herwerken om ze maximale impact te geven, en ervoor zorgen dat ze die impact ook in andere talen behouden.

Meer Informatie

Beëdigde vertalingen

Wanneer u vertaalde documenten moet indienen bij officiële instanties, hebt u vaak een beëdigde vertaling nodig die is uitgevoerd door professionele vertalers.

Meer Informatie

Juridische vertalingen door echte experts

Bij de vertaling van uw juridische documenten, is nauwkeurigheid uiterst belangrijk. Een verkeerd vertaalde zinsnede in een officieel contract kan immers erg nadelige gevolgen hebben.

Meer Informatie